dimecres, 12 de juny de 2013

Robots mOway


Va arribar a les meues orelles que els robots mOway ja eren utilitzables des de GNU/Linux i, a més a més, que podien programar-se des d'un món Scratch!!
Em vaig posar mans a l'obra a vore si podíem donar-li alguna utilitat als 6 kits que disposàvem a l'IES, que eren un immobilitzat que estava cobrint-se de pols.
Després de moltes provatures, comprovacions i de posar-me en contacte amb el suport tècnic... plof! la botifarra a la cendra! Els robots mOway des de GNU/Linux i des d'Scratch només és per la versió 2!
Una vegada enfangats, vaig continuar investigant a vore si podia fer anar els mOway que jo tenia amb els ordinadors i SO que utilitzem a l'IES. Primer vaig estar fent provatures diverses amb Wine, sense cap èxit. Després ho vaig intentar amb una màquina virtual amb Windows UE sobre VirtualBox i... BINGOOOO!!!!
Vaig a posar ací el procediment, amb algunes cosetes que cal recordar:
 1. Cal afegir unes regles per udev a GNU/Linux per a que reconega quan es connecte per USB la targeta d'interface. Per això cal copiar, com a root a

  /etc/udev/rules.d/

  aquests fitxers, crec que només és necessari el 99-rfusb.rules. Posar permissos de lectura per a tots.
 2. Ara, per a que la màquina virtual tinga accés a l'USB físic, cal afegir l'usuari amb que volem executar VirtualBox al grup vboxusers:

  sudo adduser usrlocal vboxusers

 3. Arranquem la màquina virtual amb Windows.
 4. Instal·lem el programa a la màquina virtual des del CD-Rom (cal tindre connectat el drive de CD físic a la màquina virtual). No actualitzem, ja que l'actualització no es troba a l'adreça on la cerca!
 5. Seleccionem dins el menú del VirtualBox Dispositius -> Disp. USB -> Bizintekinnova programador USB
 6. El windows de la màquina virtual ha de reconeixer la targeta i començar amb el Nuevo Hardware Encontrado.
Ja deu funcionar tot dins la màquina virtual i podem programar i bolcar els programes al mOway!